Service

Vi på Boa Vista hjälper dig med installation, reperation och service av värmepumpar.

Installation

Text om vår installtionsservice

Reparation

Text om vår reparationsservice

Fördelar med värmepump

Den stora fördelen med en luft vatten värmepump är att det är en billig investering som snabbt betalar sig i form av minskade elkostnader. Priset för uppvämningen kan halveras i ett enda slag. För många är också en luft-vattenvärmepump ett enklare alternativ än bergvärme till exempel, eftersom ingreppen på omgivningen inte är så stora.

 

Följ oss på Facebook

Följ oss och ta del våra nyheter & erbjudanden

Besök vår Facebooksida »